Blog Image

Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Development days of Pasrea

Tässä blogissa valotamme Pasrea-kompostorin eli tuttavallisemmin Paskareaktorin syntyvaiheita. Kompostori on meidän vastauksemme moneen haasteeseen, kuten ravinnepäästöjen ja lannan käsittelykustannusten vähentämiseen. Lisäbonuksena luonnollisesti kompostilämmön hyödyntäminen. Tervetuloa seuraamaan paskaongelman ratkaisun kehittymistä!

Pasrea short from Paskareaktori which can be translated as Shit Reactor. This blog is all about turning problematic waste to more valuable resources. How to turn up the heat and reduce the environmental emissions. How to reduce the cycle that shit has to go through and how to recycle nutrients. Through this blog you can follow us and share our shitty moments!

Esitutkimukset

Development Posted on Thu, August 24, 2017 16:06

Hei täältä tutkimuspuolelta!

c21ca6f1d9-setup.jpg10696304_10152647786520275_1499541955898279833_n.jpg

Ensimmäiset kokeet saatiin kunnialla päätökseen. Kokeiden rakentamiseen meni (yllätyksettömästi) pidempään kuin oli suunniteltu, mutta homma alkaa olla tältä osin kasassa. Seuraavan vaiheen siirtolavakoe ja koeala ovat rakenteilla.

Esikokeiden tarkoituksena oli tuottaa alustavaa tietoa siitä, miten järjestelmämme toimii käsittelemättömän ja sekoittamattoman kuivikelannan kanssa. Käytännössä koetta varten rakennettiin 24 kappaletta putken muotoisia kompostoreita, joiden pohjan kautta putkiin imettiin ilmaa. Putket täytettiin kuivikelannalla, imuputket kiinnitettiin kompostoreihin ja pumput kytkettiin päälle.

photo_2017-04-08_16-10-53.jpg

Tuloksiakin saatiin. Kuivikelanta, jota putkiin täytettiin, oli voimakkaasti tasomaiseksi pakkautunutta. Jotta ilmankierto kompostorissa saadaan tehokkaaksi, tulee panostoimisen kompostin täytettä pöyhiä ennen täyttöä. Tämä ei meidän systeemiimme täysin istu, joten seuraavassa vaiheessa keskitymme jatkuvatoimisuuteen. Siten lanta kompostoidaan siellä mihin se tippuu ja siinä tahdissa, kun sitä tuotetaan. Kokeesta saatiin hyvät eväät seuraaviin vaiheisiin ja tästä on hyvä jatkaa!

Hyvää kesää! -JaakkoPASREA, waste to value

Development Posted on Wed, June 21, 2017 13:07

Tällä postauksella avaan ikkunan Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshankkeeseen, jonka loppumisen jälkeen tarina suunnitelmien mukaan jatkuu kannattavana yritystoimintana. Meillä Pasreassa on toiminta-ajatuksena:

‘’Globaalin ongelman asiakaslähtöinen ratkaiseminen toimintamallilla, joka pohjautuu tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kokeiluun. Tavoitteena on tehdä ratkaisusta kannattavaa liiketoimintaa, jotta saavutetaan todellista vaikuttavuutta.’’

Ravinteiden huuhtoutuminen ja niiden aiheuttama vesien rehevöityminen on ilmiö, jota tulee ehkäistä. Maataloudessa ja erityisesti kotieläintaloudessa tähän asiaan voidaan vaikuttaa parhaiten uusilla lannankäsittelymenetelmillä ja siten päästä lähemmäksi kiertotalouden toteutumista käytännössä. Perusongelma on lannankäsittely ja ravinteiden talteenotto kustannustehokkaasti. Logistiikkakustannusten takia kannattaa pyrkiä tilatason ratkaisuihin. Ilman uudenlaista käsittelyä lannan ravinteet eivät päädy sinne, missä niistä on suurin hyöty. Siksi olemme tarttuneet haasteeseen kehittämällä uutta kompostoria, joka toimii siellä missä ‘’pökäle maahan turahtaa’’ ja tuottaa ravinteita tiiviissä muodossa.

Lannan biomassaan sisältyy hurja potentiaali ja tulevaisuudessa kyse tulee olemaan siitä, millaisilla vaihtoehtoisilla toimintatavoilla saadaan arvokkain lopputuote tai hyöty. Esimerkiksi biomassan sisältämiä ravinteita voidaan käyttää väkilannoitteiden tapaan. Biomassan orgaaninen aines sopii joko maanparannukseen tai lämmöntuottoon ja rehuarvot houkuttelevat tutkimaan jatkojalostuksen mahdollisuuksia erilaisten eliöiden ruokkimiseksi. Kompostimultaa voidaan hyödyntää viherrakentamiseen tai muuhun biologiseen jatkojalostukseen.

Näiden hyötyjen visioiden realisoimiseen Pasrea on perustettu ja toimii jo täyttä häkää.

Pasrea sai tutkimus- ja tuotekehitys hankkeen rahoituksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen hallinnoimista ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Rahoituksella teemme tutkimusta järjestelmän rakennettavuudesta, toimivuudesta ja tehokkuudesta maaliskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.

Jatkossa blogiin kirjoitetaan raporttia hankkeen etenemisestä sekä luodataan tarkemmin toimintakenttämme asiakokonaisuutta. Tervetuloa mukaan biotalouden kärkeen!