Vuosi 2018 on kulunut tutkimuksen ja laskelmien sekä tiedon
jalkauttamisen parissa. Hanke on päättymässä ja tuloksia on saatu. Tieteellinen
artikkeli hankkeessa tehdystä tutkimuksesta on käsikirjoitusvaiheessa.

Lampolaan integroitu kompostointijärjestelmä saatiin
käyntiin tammikuun alussa. Tuotekehityksen kannalta järjestelmän haaste on
ollut pitkä iteraatiokierros. Kuivikepohjalanta tyhjennetään lampolasta vain
kerran vuodessa, joten prosessin tutkiminen on hidasta. Onneksi koeympäristö
mahdollisti erilaisten koeasetelmien yhtäaikaisen testaamisen, mikä helpotti järjestelmän
toiminnan tutkimista hankkeen aikana. Järjestelmä tuottaa hyödynnettävissä
olevaa lämpöä.

Pääkokeen lähdettyä rullaamaan tiimimme keskittyi
enimmäkseen mittauksiin ja kirjallisiin töihin. Kevääksi Ida liittyi joukkoomme
laatimaan ympäristöselvitystä järjestelmän vaikutuksista ja sitä koskevasta
säätelystä. Kevään ja kesän aikana rakentaminen oli hyvin pienimuotoista
ammoniakin talteenottoon liittyvien koejärjestelmien kokoamista. Hommaa oli
myös erilaisissa seminaareissa sekä osallistumisessa Okra maatalousnäyttelyyn .
European Sustainable Phosphorus Conference 3 järjestettiin kesäkuun alussa
Helsingissä. Siellä esittelimme hankkeen tuloksia posterilla ja saimme pitää
puhe-esityksen vastauksestamme ravinnekierron haasteisiin.

Tässä vielä kuvia kuluneilta kuukausilta.

Jaakko Mäkelä puhumassa Luomuinstituutin kevätkokoontumisessa.

Kompostointikokeilun toteuttamista.

Eemeli Piesala ja Pasrean esittelypiste Okrassa.

Eemeli Piesala Pasreasta ja Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan Ely-
keskuksesta Maa- ja metsätalousministeriön haastattelussa Okra
Maatalousnäyttelyssä.

Jaakko Mäkelä kertomassa Pasrean kompostointijärjestelmässä
ESPC3-konferenssissa Helsingissä.

Working kelpie Kihu ja Piesalan tilan lampola.