Pasrea-hanke on puolessa
välissä. Tänä vuonna tiimimme keskittyi rakentamiseen ja tutkimuksiin.
Rakentamisella oli kaksi päämäärää. Ensinnäkin oli tarkoitus osoittaa suunnitellun
järjestelmän rakennettavuus käytännössä ja toisaalta luoda tutkimuksen
mahdollistava ympäristö. Vuoden loppuun mennessä molemmat päämäärät ollaan
saavuttamassa, joten aikataulussa ollaan pysytty! Rakentaminen on tapahtunut tasaisesti kuluneen
vuoden mittaan. Esikokeiden järjestelmät valmistuivat huhtikuussa, siirtolavat heinäkuussa,
koeala lokakuussa ja lampolaan integroitu järjestelmä joulukuussa.

Myös tutkimus etenee
suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana mittauksia päästiin tekemään esikokeissa,
siirtolavoilla ja koealalla. Lampolan mittauksien vuoro on ensi vuonna. Tehdyt
tutkimukset vastasivat järjestelmän toimivuuden kannalta esitettyihin
kysymyksiin: kompostoituuko haluttu biomassa, havaitaanko järjestelmämme
tuottavan lämpöä ja ammoniakkia, ja vielä olennaisimmin, voidaanko tuotteita
kerätä talteen. Tulokset vaikuttavat lupaavilta ja kaikkiin kysymyksiin voidaan
vastata kyllä.

Vuonna 2018 tutkimukset
jatkuvat ja lampolan integroidusta järjestelmästä saadaan lisää aineistoa
analysoitavaksi. Vuosi aloitetaan kokonaistehokkuuden tarkastelulla,
typpipäästöjen mittauksilla ja tiedon jalkauttamisella. Alkuvuodesta tulemme
todennäköisesti myös palkkaamaan lisätyövoimaa tutkimuksen käytännöntehtävien
toteuttamiseen.

Hanke on saanut mukavasti
huomiota paikallisesti ja kansallisesti, Petäjäveden paikallislehdestä Ylen
paikallisuutisiin ja pääkaupunkiseudun aluelehtiin. Hankkeen työntekijät ovat
myös osallistuneet aktiivisesti erilaisiin alan tapahtumiin. Vuonna 2018
aktiivista osallistumista, tiedottamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kuten
Luonnonvarakeskuksen ja BSAG:n kanssa jatketaan.

Hyvää ja rauhallista joulunaikaa toivottavat
Jaakko, Kaisa ja Eemeli

Pasrea
kompostorin tutukimus- ja tuotekehityshanke mediassa:

-“Kompostoinnilla puhtaampi maailma” Helsingin yliopiston nettisivut
– uutiset 31.3.2017.

-”Keski-Suomen
Yrittäjien joukkorahoitusohjelmaan valittiin seitsemän yritystä”
Suur-Jyväskylän Lehti keskiviikko 19.4.2017
– “”Kun haistan lannan, haistan rahan” – Eemeli ratkoo
maatilojen ongelmia” Helsingin uutiset 10.7.2017


“”Kun haistan lannan, haistan rahan” – Startup-yrittäjä testaa
muhevaa ideaa”” Vantaan sanomat 12.7.2017


“Maatilalle lisää rahaa lannasta” Aamuposti. 2.8.2017


“Pasrea Oy muuntaa lannan lämmöksi ja ravinteeksi” Petäjävesi
30.08.2017

– Yle
Uutiset Keski-Suomi 19-10-2017 Klo 18-22

– ”Kierrätyslannoitteet tulevat”
Käytännön maamies 11/2017
– ”Lannasta energiaa” Yrittäjäsanomat 13.10.2017