Hei ja syystalviset
tervehdykset!

Pasrealla hommat etenee ja kompostointihanke on päässyt
täysimittaisen järjestelmän rakentamiseen ja testaamiseen. Pienimuotoisempien esi-
ja siirtolavakokeiden tulosten mukaisesti kehitetty
’Koeala’-kompostointijärjestelmä käynnistettiin 17.10.2017.

Ei, kakkoslaadun ontelolaatoissa olevien
reikien paikkaamisessa ei auta, jos onteloon puhaltaa ilmapallon (koska se räjähtää).

Koeala sisältää eläimiä lukuun ottamatta kaikki
Pasrea-järjestelmän innovaatiot: lämmön talteenoton, tiivistyneen kosteuden
keräyksen, ammoniakin kierrätyksen. Märän syksyn myötä kompostorissa tuotetulle
lämmölle onkin käyttöä! Järjestelmän tuottama lämpö ohjataan viljakuivuriin
lämmönvaihtimen kautta, jolloin kompostin hiilidioksidi ja ammoniakkipitoinen
ilma eivät sekoitu viljakuivurin ilman kanssa.

Seinät vahvistettiin betonivalulla.

Järjestelmä myös tuottaa
tulosta; lämmönvaihtimeen sisään menevä ilma on järjestään yli 20’c lämpimämpää
kuin ulkoilma, kun taas ilman ulostulo pysyy lähellä ulkoilman lämpöä.
Lämmönvaihdin siis toimii, ja kuivurin sisäänottoilma lämpenee. Pakkasillakin
kompostin sisälämpö pysyy paikoitellen 70 asteessa, eikä ulkolämmön muutokset
juurikaan tunnu järjestelmään vaikuttavan.

Kompostorin pohjalle ajettiin haketta. Sen päälle tulee kompostoitava kuivikelanta.

Koealan tuottamaa lämpöä
saatiin kerättyä talteen välittömästi ilmanvaihdon käynnistämisen jälkeen. Ilmavirta
alan ulostuloista oli heti ulkoilmaa merkittävästi lämpimämpi. Yllätyksiä ja
uusien innovaatioiden alkujakin on jo tullut, mutta niistä lisää myöhempänä!

Hyvää talven odotusta!

Jaakko