Pasrea Oy on ollut tammikuusta 2017 saakka mukana mm. Demos Helsingin ja Helsingin ja Turun kaupunkien järjestämässä Try Out -kokeiluohjelmassa, jonka tarkoituksena on helpottaa Startup-yritysten pääsemistä kokeilemaan ja hiomaan yritysideoitaan yhdessä kaupunkien, eri organisaatioiden ja mentorien opastamana. Tähän mennessä Pasrea on osallistunut Try Outin merkeissä kahteen kaksipäiväiseen bootcampiin sekä yhteen iltapäivän mittaiseen workshopiin sekä olemme päässeet pitchaamaan ratkaisuamme biojätteenkäsittelyn ongelmiin Sustainability Science Dayn sivutapahtumassa, Helsinki Sustainable Solutions Pitch Nightissa 11. toukokuuta.

Try Outin ensimmäisellä bootcampilla saimme muun muassa hyvää sparrausta eri alojen mentoreilta mm. yritysmalliimme, teknologiaamme, keksintömme kaupalliseen potentiaaliin ja sen parhaaseen mahdolliseen valjastamiseen liittyen. Workshopissa ja toisella bootcampilla keskityimme lähinnä yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja yhteistyöprojektien ja näihin liittyvien kokeiden suunnitteluun ja pääsimme keskustelemaan menetelmämme kokeilusta mm. HSY:n, Helsingin kaupungin ja Tukkutorin kanssa ja tulemmekin loppusyksystä myös mitä todennäköisimmin tekemään yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa. Try Out -kokeiluohjelma on tähän saakka ollut jonkinmoinen turbolataava piristysruiske ja positiivinen ravistelu yrityksellemme ja yritysideallemme ja olemme saaneet sen myötä paljon lisää vahvistusta toiminnallemme ja tulevaisuuden suunnitelmillemme ja odotamme innolla myös jatkoa sen merkeissä!

Pasrea at Try Out! -experimental program

Since January 2017 Pasrea has taken part in the Try Out! -experimental program arranged by e.g. Demos Helsinki and the cities of Helsinki and Turku, of which intention is to ease StartUps in getting to test their business ideas and experiment in urban settings in order to create smart and functional cities of tomorrow! The concrete actions involved in the Try Out are that during the program we will be able to test and experiment our idea with different organizations in the Helsinki area to get data on how our solution is able to answer the problems of the different organizations and whether our system is suitable in these different sorts of applications.

During the fist half of the year we have participated in two two-day intense working sessions in which we have concentrated on our business model and upcoming experiments with the organizations. At the first two-day bootcamp we got lots of great sparring from mentors of different fields of expertise considering our business model, technology, our commercial potential and target market and how to harness all the potential of our solution in the best possible way. We also got lots of great tips on different events and opportunities in the field of cleantech and circular economy and how we could get involved in these. On the second bootcamp and the afternoon long workshop we focused on the experiments that will be done during the program. We have met lots of interesting people and parties with whom we have discussed about their problems considering waste management, the applicability of our system for their needs and business end experimenting propositions considering the upcoming collaborations. We are now planning on doing experiments with a couple of organizations such as for example the Helsinki Region Environmental Services, city of Helsinki and Tukkutori with whom the experiments are supposed to be started during the utumn. More on this later!

Last month we also got to pitch our ideas and solution considering the waste management problems at the Helsinki Sustainability Science Day side event- Sustainable Solutions Pitch Nigh on 11th of May!

The Try Out! experimentation program has been a real supercharging dose of excitement and an inspiring turmoil for us and our business and concequently we’ve gotten lots of positive reinforcement for our actions and future plans and we’re eagerly waiting for the next steps!