Kesän aikana rakennettiin uusi koeasetelma ja -laitteisto.
Sillä on tähän mennessä toteutettu neljän viikon pituinen kompostointikoe ja
kahden viikon jatkokoe. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää
kompostointijärjestelmän toimivuutta jatkuvatoimisena kompostorina.
Jatkokokeessa selvitettiin kompostin kastelemisen
vaikutusta kompostoitumiseen.

Siirtolavayksiköiden kattojen
asennus.

Laitteisto koostuu neljästä siirtolavayksiköstä,
ilmastuslaitteistosta ja vesikiertoisesta lämmön talteenkerääjästä. Järjestelmä
suunniteltiin esikokeesta saatua tietoa hyödyntäen. Huomiota kiinnitettiin
esimerkiksi imun riittävään tehoon ja tasaiseen jakautumiseen lantapatjan alla.

Huolellista kompostianalyysin
näytteiden merkitsemistä.

Siirtolavat täytettiin samalla määrällä kuivikelantaa, mutta
eri määrällä täyttökertoja. Kahdella kerralla täytetyt lavat kuumenivat aluksi,
mutta jäähtyivät sitten. Neljällä kerralla täytettyjen lavojen lämpökäyrä
puolestaan oli nouseva, eli ne lämpenivät hitaammin, mutta koko kokeen ajan.
Vaikuttaa siis siltä, että kompostori toimii paremmin jatkuva- kuin
panostoimisena.

Lopputuotoksen sienirihmaston
määrä yllätti.

Kuten
kehittämishankkeelle kuuluu, siirtolavajärjestelmän testaus paljasti
huomioitavia seikkoja suuremman kokoluokan kompostorin rakentamista ajatellen.
Esimerkiksi kompostoitumisessa syntyvä vesi kondensoitui yllättäviin, joskaan
ei kriittisiin, paikkoihin. Lisäksi kondenssiveden määrä konkretisoitui ja sen
käsitteleminen on yksi seuraavan kokeen haasteista.

Siirtolavoille on suunnitteilla uusia kokeita. Niitä päästään toteuttamaan piakkoin. Myös sadan neliön koeala on rakenteilla. Sen toimintaa päästään
tarkkailemaan parin viikon kuluttua.

Toimistolaisen vinkkelistä

Kaisa