Tällä postauksella avaan ikkunan Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshankkeeseen, jonka loppumisen jälkeen tarina suunnitelmien mukaan jatkuu kannattavana yritystoimintana. Meillä Pasreassa on toiminta-ajatuksena:

‘’Globaalin ongelman asiakaslähtöinen ratkaiseminen toimintamallilla, joka pohjautuu tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kokeiluun. Tavoitteena on tehdä ratkaisusta kannattavaa liiketoimintaa, jotta saavutetaan todellista vaikuttavuutta.’’

Ravinteiden huuhtoutuminen ja niiden aiheuttama vesien rehevöityminen on ilmiö, jota tulee ehkäistä. Maataloudessa ja erityisesti kotieläintaloudessa tähän asiaan voidaan vaikuttaa parhaiten uusilla lannankäsittelymenetelmillä ja siten päästä lähemmäksi kiertotalouden toteutumista käytännössä. Perusongelma on lannankäsittely ja ravinteiden talteenotto kustannustehokkaasti. Logistiikkakustannusten takia kannattaa pyrkiä tilatason ratkaisuihin. Ilman uudenlaista käsittelyä lannan ravinteet eivät päädy sinne, missä niistä on suurin hyöty. Siksi olemme tarttuneet haasteeseen kehittämällä uutta kompostoria, joka toimii siellä missä ‘’pökäle maahan turahtaa’’ ja tuottaa ravinteita tiiviissä muodossa.

Lannan biomassaan sisältyy hurja potentiaali ja tulevaisuudessa kyse tulee olemaan siitä, millaisilla vaihtoehtoisilla toimintatavoilla saadaan arvokkain lopputuote tai hyöty. Esimerkiksi biomassan sisältämiä ravinteita voidaan käyttää väkilannoitteiden tapaan. Biomassan orgaaninen aines sopii joko maanparannukseen tai lämmöntuottoon ja rehuarvot houkuttelevat tutkimaan jatkojalostuksen mahdollisuuksia erilaisten eliöiden ruokkimiseksi. Kompostimultaa voidaan hyödyntää viherrakentamiseen tai muuhun biologiseen jatkojalostukseen.

Näiden hyötyjen visioiden realisoimiseen Pasrea on perustettu ja toimii jo täyttä häkää.

Pasrea sai tutkimus- ja tuotekehitys hankkeen rahoituksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen hallinnoimista ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Rahoituksella teemme tutkimusta järjestelmän rakennettavuudesta, toimivuudesta ja tehokkuudesta maaliskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.

Jatkossa blogiin kirjoitetaan raporttia hankkeen etenemisestä sekä luodataan tarkemmin toimintakenttämme asiakokonaisuutta. Tervetuloa mukaan biotalouden kärkeen!