Blog Image

Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Development days of Pasrea

Tässä blogissa valotamme Pasrea-kompostorin eli tuttavallisemmin Paskareaktorin syntyvaiheita. Kompostori on meidän vastauksemme moneen haasteeseen, kuten ravinnepäästöjen ja lannan käsittelykustannusten vähentämiseen. Lisäbonuksena luonnollisesti kompostilämmön hyödyntäminen. Tervetuloa seuraamaan paskaongelman ratkaisun kehittymistä!

Pasrea short from Paskareaktori which can be translated as Shit Reactor. This blog is all about turning problematic waste to more valuable resources. How to turn up the heat and reduce the environmental emissions. How to reduce the cycle that shit has to go through and how to recycle nutrients. Through this blog you can follow us and share our shitty moments!

Pasrea-kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshankkeen viimeiset kuukaudet

Development Posted on Thu, August 30, 2018 12:01

Vuosi 2018 on kulunut tutkimuksen ja laskelmien sekä tiedon
jalkauttamisen parissa. Hanke on päättymässä ja tuloksia on saatu. Tieteellinen
artikkeli hankkeessa tehdystä tutkimuksesta on käsikirjoitusvaiheessa.

Lampolaan integroitu kompostointijärjestelmä saatiin
käyntiin tammikuun alussa. Tuotekehityksen kannalta järjestelmän haaste on
ollut pitkä iteraatiokierros. Kuivikepohjalanta tyhjennetään lampolasta vain
kerran vuodessa, joten prosessin tutkiminen on hidasta. Onneksi koeympäristö
mahdollisti erilaisten koeasetelmien yhtäaikaisen testaamisen, mikä helpotti järjestelmän
toiminnan tutkimista hankkeen aikana. Järjestelmä tuottaa hyödynnettävissä
olevaa lämpöä.

Pääkokeen lähdettyä rullaamaan tiimimme keskittyi
enimmäkseen mittauksiin ja kirjallisiin töihin. Kevääksi Ida liittyi joukkoomme
laatimaan ympäristöselvitystä järjestelmän vaikutuksista ja sitä koskevasta
säätelystä. Kevään ja kesän aikana rakentaminen oli hyvin pienimuotoista
ammoniakin talteenottoon liittyvien koejärjestelmien kokoamista. Hommaa oli
myös erilaisissa seminaareissa sekä osallistumisessa Okra maatalousnäyttelyyn .
European Sustainable Phosphorus Conference 3 järjestettiin kesäkuun alussa
Helsingissä. Siellä esittelimme hankkeen tuloksia posterilla ja saimme pitää
puhe-esityksen vastauksestamme ravinnekierron haasteisiin.

Tässä vielä kuvia kuluneilta kuukausilta.

Jaakko Mäkelä puhumassa Luomuinstituutin kevätkokoontumisessa.

Kompostointikokeilun toteuttamista.

Eemeli Piesala ja Pasrean esittelypiste Okrassa.

Eemeli Piesala Pasreasta ja Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan Ely-
keskuksesta Maa- ja metsätalousministeriön haastattelussa Okra
Maatalousnäyttelyssä.

Jaakko Mäkelä kertomassa Pasrean kompostointijärjestelmässä
ESPC3-konferenssissa Helsingissä.

Working kelpie Kihu ja Piesalan tilan lampola.Hankkeen vuosi 2017

Development Posted on Thu, December 14, 2017 17:24


Pasrea-hanke on puolessa
välissä. Tänä vuonna tiimimme keskittyi rakentamiseen ja tutkimuksiin.
Rakentamisella oli kaksi päämäärää. Ensinnäkin oli tarkoitus osoittaa suunnitellun
järjestelmän rakennettavuus käytännössä ja toisaalta luoda tutkimuksen
mahdollistava ympäristö. Vuoden loppuun mennessä molemmat päämäärät ollaan
saavuttamassa, joten aikataulussa ollaan pysytty! Rakentaminen on tapahtunut tasaisesti kuluneen
vuoden mittaan. Esikokeiden järjestelmät valmistuivat huhtikuussa, siirtolavat heinäkuussa,
koeala lokakuussa ja lampolaan integroitu järjestelmä joulukuussa.

Myös tutkimus etenee
suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana mittauksia päästiin tekemään esikokeissa,
siirtolavoilla ja koealalla. Lampolan mittauksien vuoro on ensi vuonna. Tehdyt
tutkimukset vastasivat järjestelmän toimivuuden kannalta esitettyihin
kysymyksiin: kompostoituuko haluttu biomassa, havaitaanko järjestelmämme
tuottavan lämpöä ja ammoniakkia, ja vielä olennaisimmin, voidaanko tuotteita
kerätä talteen. Tulokset vaikuttavat lupaavilta ja kaikkiin kysymyksiin voidaan
vastata kyllä.

Vuonna 2018 tutkimukset
jatkuvat ja lampolan integroidusta järjestelmästä saadaan lisää aineistoa
analysoitavaksi. Vuosi aloitetaan kokonaistehokkuuden tarkastelulla,
typpipäästöjen mittauksilla ja tiedon jalkauttamisella. Alkuvuodesta tulemme
todennäköisesti myös palkkaamaan lisätyövoimaa tutkimuksen käytännöntehtävien
toteuttamiseen.

Hanke on saanut mukavasti
huomiota paikallisesti ja kansallisesti, Petäjäveden paikallislehdestä Ylen
paikallisuutisiin ja pääkaupunkiseudun aluelehtiin. Hankkeen työntekijät ovat
myös osallistuneet aktiivisesti erilaisiin alan tapahtumiin. Vuonna 2018
aktiivista osallistumista, tiedottamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kuten
Luonnonvarakeskuksen ja BSAG:n kanssa jatketaan.

Hyvää ja rauhallista joulunaikaa toivottavat
Jaakko, Kaisa ja Eemeli

Pasrea
kompostorin tutukimus- ja tuotekehityshanke mediassa:

-“Kompostoinnilla puhtaampi maailma” Helsingin yliopiston nettisivut
– uutiset 31.3.2017.

-”Keski-Suomen
Yrittäjien joukkorahoitusohjelmaan valittiin seitsemän yritystä”
Suur-Jyväskylän Lehti keskiviikko 19.4.2017
– “”Kun haistan lannan, haistan rahan” – Eemeli ratkoo
maatilojen ongelmia” Helsingin uutiset 10.7.2017


“”Kun haistan lannan, haistan rahan” – Startup-yrittäjä testaa
muhevaa ideaa”” Vantaan sanomat 12.7.2017


“Maatilalle lisää rahaa lannasta” Aamuposti. 2.8.2017


“Pasrea Oy muuntaa lannan lämmöksi ja ravinteeksi” Petäjävesi
30.08.2017

– Yle
Uutiset Keski-Suomi 19-10-2017 Klo 18-22

– ”Kierrätyslannoitteet tulevat”
Käytännön maamies 11/2017
– ”Lannasta energiaa” Yrittäjäsanomat 13.10.2017Koealatestit ovat käynnissä!

Development Posted on Tue, November 07, 2017 15:21

Hei ja syystalviset
tervehdykset!

Pasrealla hommat etenee ja kompostointihanke on päässyt
täysimittaisen järjestelmän rakentamiseen ja testaamiseen. Pienimuotoisempien esi-
ja siirtolavakokeiden tulosten mukaisesti kehitetty
’Koeala’-kompostointijärjestelmä käynnistettiin 17.10.2017.

Ei, kakkoslaadun ontelolaatoissa olevien
reikien paikkaamisessa ei auta, jos onteloon puhaltaa ilmapallon (koska se räjähtää).

Koeala sisältää eläimiä lukuun ottamatta kaikki
Pasrea-järjestelmän innovaatiot: lämmön talteenoton, tiivistyneen kosteuden
keräyksen, ammoniakin kierrätyksen. Märän syksyn myötä kompostorissa tuotetulle
lämmölle onkin käyttöä! Järjestelmän tuottama lämpö ohjataan viljakuivuriin
lämmönvaihtimen kautta, jolloin kompostin hiilidioksidi ja ammoniakkipitoinen
ilma eivät sekoitu viljakuivurin ilman kanssa.

Seinät vahvistettiin betonivalulla.

Järjestelmä myös tuottaa
tulosta; lämmönvaihtimeen sisään menevä ilma on järjestään yli 20’c lämpimämpää
kuin ulkoilma, kun taas ilman ulostulo pysyy lähellä ulkoilman lämpöä.
Lämmönvaihdin siis toimii, ja kuivurin sisäänottoilma lämpenee. Pakkasillakin
kompostin sisälämpö pysyy paikoitellen 70 asteessa, eikä ulkolämmön muutokset
juurikaan tunnu järjestelmään vaikuttavan.

Kompostorin pohjalle ajettiin haketta. Sen päälle tulee kompostoitava kuivikelanta.

Koealan tuottamaa lämpöä
saatiin kerättyä talteen välittömästi ilmanvaihdon käynnistämisen jälkeen. Ilmavirta
alan ulostuloista oli heti ulkoilmaa merkittävästi lämpimämpi. Yllätyksiä ja
uusien innovaatioiden alkujakin on jo tullut, mutta niistä lisää myöhempänä!

Hyvää talven odotusta!

JaakkoPasrea on Try Out! -kokeiluohjelmassa

Development Posted on Wed, September 27, 2017 09:26

Pasrea Oy on ollut tammikuusta 2017 saakka mukana mm. Demos Helsingin ja Helsingin ja Turun kaupunkien järjestämässä Try Out -kokeiluohjelmassa, jonka tarkoituksena on helpottaa Startup-yritysten pääsemistä kokeilemaan ja hiomaan yritysideoitaan yhdessä kaupunkien, eri organisaatioiden ja mentorien opastamana. Tähän mennessä Pasrea on osallistunut Try Outin merkeissä kahteen kaksipäiväiseen bootcampiin sekä yhteen iltapäivän mittaiseen workshopiin sekä olemme päässeet pitchaamaan ratkaisuamme biojätteenkäsittelyn ongelmiin Sustainability Science Dayn sivutapahtumassa, Helsinki Sustainable Solutions Pitch Nightissa 11. toukokuuta.

Try Outin ensimmäisellä bootcampilla saimme muun muassa hyvää sparrausta eri alojen mentoreilta mm. yritysmalliimme, teknologiaamme, keksintömme kaupalliseen potentiaaliin ja sen parhaaseen mahdolliseen valjastamiseen liittyen. Workshopissa ja toisella bootcampilla keskityimme lähinnä yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja yhteistyöprojektien ja näihin liittyvien kokeiden suunnitteluun ja pääsimme keskustelemaan menetelmämme kokeilusta mm. HSY:n, Helsingin kaupungin ja Tukkutorin kanssa ja tulemmekin loppusyksystä myös mitä todennäköisimmin tekemään yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa. Try Out -kokeiluohjelma on tähän saakka ollut jonkinmoinen turbolataava piristysruiske ja positiivinen ravistelu yrityksellemme ja yritysideallemme ja olemme saaneet sen myötä paljon lisää vahvistusta toiminnallemme ja tulevaisuuden suunnitelmillemme ja odotamme innolla myös jatkoa sen merkeissä!

Pasrea at Try Out! -experimental program

Since January 2017 Pasrea has taken part in the Try Out! -experimental program arranged by e.g. Demos Helsinki and the cities of Helsinki and Turku, of which intention is to ease StartUps in getting to test their business ideas and experiment in urban settings in order to create smart and functional cities of tomorrow! The concrete actions involved in the Try Out are that during the program we will be able to test and experiment our idea with different organizations in the Helsinki area to get data on how our solution is able to answer the problems of the different organizations and whether our system is suitable in these different sorts of applications.

During the fist half of the year we have participated in two two-day intense working sessions in which we have concentrated on our business model and upcoming experiments with the organizations. At the first two-day bootcamp we got lots of great sparring from mentors of different fields of expertise considering our business model, technology, our commercial potential and target market and how to harness all the potential of our solution in the best possible way. We also got lots of great tips on different events and opportunities in the field of cleantech and circular economy and how we could get involved in these. On the second bootcamp and the afternoon long workshop we focused on the experiments that will be done during the program. We have met lots of interesting people and parties with whom we have discussed about their problems considering waste management, the applicability of our system for their needs and business end experimenting propositions considering the upcoming collaborations. We are now planning on doing experiments with a couple of organizations such as for example the Helsinki Region Environmental Services, city of Helsinki and Tukkutori with whom the experiments are supposed to be started during the utumn. More on this later!

Last month we also got to pitch our ideas and solution considering the waste management problems at the Helsinki Sustainability Science Day side event- Sustainable Solutions Pitch Nigh on 11th of May!

The Try Out! experimentation program has been a real supercharging dose of excitement and an inspiring turmoil for us and our business and concequently we’ve gotten lots of positive reinforcement for our actions and future plans and we’re eagerly waiting for the next steps!Siirtolavakoe

Development Posted on Wed, September 06, 2017 10:49

Kesän aikana rakennettiin uusi koeasetelma ja -laitteisto.
Sillä on tähän mennessä toteutettu neljän viikon pituinen kompostointikoe ja
kahden viikon jatkokoe. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää
kompostointijärjestelmän toimivuutta jatkuvatoimisena kompostorina.
Jatkokokeessa selvitettiin kompostin kastelemisen
vaikutusta kompostoitumiseen.

Siirtolavayksiköiden kattojen
asennus.

Laitteisto koostuu neljästä siirtolavayksiköstä,
ilmastuslaitteistosta ja vesikiertoisesta lämmön talteenkerääjästä. Järjestelmä
suunniteltiin esikokeesta saatua tietoa hyödyntäen. Huomiota kiinnitettiin
esimerkiksi imun riittävään tehoon ja tasaiseen jakautumiseen lantapatjan alla.

Huolellista kompostianalyysin
näytteiden merkitsemistä.

Siirtolavat täytettiin samalla määrällä kuivikelantaa, mutta
eri määrällä täyttökertoja. Kahdella kerralla täytetyt lavat kuumenivat aluksi,
mutta jäähtyivät sitten. Neljällä kerralla täytettyjen lavojen lämpökäyrä
puolestaan oli nouseva, eli ne lämpenivät hitaammin, mutta koko kokeen ajan.
Vaikuttaa siis siltä, että kompostori toimii paremmin jatkuva- kuin
panostoimisena.

Lopputuotoksen sienirihmaston
määrä yllätti.

Kuten
kehittämishankkeelle kuuluu, siirtolavajärjestelmän testaus paljasti
huomioitavia seikkoja suuremman kokoluokan kompostorin rakentamista ajatellen.
Esimerkiksi kompostoitumisessa syntyvä vesi kondensoitui yllättäviin, joskaan
ei kriittisiin, paikkoihin. Lisäksi kondenssiveden määrä konkretisoitui ja sen
käsitteleminen on yksi seuraavan kokeen haasteista.

Siirtolavoille on suunnitteilla uusia kokeita. Niitä päästään toteuttamaan piakkoin. Myös sadan neliön koeala on rakenteilla. Sen toimintaa päästään
tarkkailemaan parin viikon kuluttua.

Toimistolaisen vinkkelistä

KaisaEsitutkimukset

Development Posted on Thu, August 24, 2017 16:06

Hei täältä tutkimuspuolelta!

c21ca6f1d9-setup.jpg10696304_10152647786520275_1499541955898279833_n.jpg

Ensimmäiset kokeet saatiin kunnialla päätökseen. Kokeiden rakentamiseen meni (yllätyksettömästi) pidempään kuin oli suunniteltu, mutta homma alkaa olla tältä osin kasassa. Seuraavan vaiheen siirtolavakoe ja koeala ovat rakenteilla.

Esikokeiden tarkoituksena oli tuottaa alustavaa tietoa siitä, miten järjestelmämme toimii käsittelemättömän ja sekoittamattoman kuivikelannan kanssa. Käytännössä koetta varten rakennettiin 24 kappaletta putken muotoisia kompostoreita, joiden pohjan kautta putkiin imettiin ilmaa. Putket täytettiin kuivikelannalla, imuputket kiinnitettiin kompostoreihin ja pumput kytkettiin päälle.

photo_2017-04-08_16-10-53.jpg

Tuloksiakin saatiin. Kuivikelanta, jota putkiin täytettiin, oli voimakkaasti tasomaiseksi pakkautunutta. Jotta ilmankierto kompostorissa saadaan tehokkaaksi, tulee panostoimisen kompostin täytettä pöyhiä ennen täyttöä. Tämä ei meidän systeemiimme täysin istu, joten seuraavassa vaiheessa keskitymme jatkuvatoimisuuteen. Siten lanta kompostoidaan siellä mihin se tippuu ja siinä tahdissa, kun sitä tuotetaan. Kokeesta saatiin hyvät eväät seuraaviin vaiheisiin ja tästä on hyvä jatkaa!

Hyvää kesää! -JaakkoPASREA, waste to value

Development Posted on Wed, June 21, 2017 13:07

Tällä postauksella avaan ikkunan Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshankkeeseen, jonka loppumisen jälkeen tarina suunnitelmien mukaan jatkuu kannattavana yritystoimintana. Meillä Pasreassa on toiminta-ajatuksena:

‘’Globaalin ongelman asiakaslähtöinen ratkaiseminen toimintamallilla, joka pohjautuu tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kokeiluun. Tavoitteena on tehdä ratkaisusta kannattavaa liiketoimintaa, jotta saavutetaan todellista vaikuttavuutta.’’

Ravinteiden huuhtoutuminen ja niiden aiheuttama vesien rehevöityminen on ilmiö, jota tulee ehkäistä. Maataloudessa ja erityisesti kotieläintaloudessa tähän asiaan voidaan vaikuttaa parhaiten uusilla lannankäsittelymenetelmillä ja siten päästä lähemmäksi kiertotalouden toteutumista käytännössä. Perusongelma on lannankäsittely ja ravinteiden talteenotto kustannustehokkaasti. Logistiikkakustannusten takia kannattaa pyrkiä tilatason ratkaisuihin. Ilman uudenlaista käsittelyä lannan ravinteet eivät päädy sinne, missä niistä on suurin hyöty. Siksi olemme tarttuneet haasteeseen kehittämällä uutta kompostoria, joka toimii siellä missä ‘’pökäle maahan turahtaa’’ ja tuottaa ravinteita tiiviissä muodossa.

Lannan biomassaan sisältyy hurja potentiaali ja tulevaisuudessa kyse tulee olemaan siitä, millaisilla vaihtoehtoisilla toimintatavoilla saadaan arvokkain lopputuote tai hyöty. Esimerkiksi biomassan sisältämiä ravinteita voidaan käyttää väkilannoitteiden tapaan. Biomassan orgaaninen aines sopii joko maanparannukseen tai lämmöntuottoon ja rehuarvot houkuttelevat tutkimaan jatkojalostuksen mahdollisuuksia erilaisten eliöiden ruokkimiseksi. Kompostimultaa voidaan hyödyntää viherrakentamiseen tai muuhun biologiseen jatkojalostukseen.

Näiden hyötyjen visioiden realisoimiseen Pasrea on perustettu ja toimii jo täyttä häkää.

Pasrea sai tutkimus- ja tuotekehitys hankkeen rahoituksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen hallinnoimista ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Rahoituksella teemme tutkimusta järjestelmän rakennettavuudesta, toimivuudesta ja tehokkuudesta maaliskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.

Jatkossa blogiin kirjoitetaan raporttia hankkeen etenemisestä sekä luodataan tarkemmin toimintakenttämme asiakokonaisuutta. Tervetuloa mukaan biotalouden kärkeen!